Zajęcia projektowe

Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z grupy projektowej w piątki w godzinach 15:30 – 18:00.

Planowane zajęcia do realizacji w przeciągu dwóch lat:

  1. Realizacja projektu eTwinning w Synergii z projektem Eramus +- p. Katarzyna Drabarek

Korzyści dla uczniów:

  •  Doskonalenie i rozwijanie kompetencji językowych
  • Poznanie i wykorzystanie nowoczesnych technologii
  • Poznanie uczniów i ich kultury z krajów partnerskich

2. Zajęcia nieformalne, integracyjne podczas których uczniowie będą się uczyć między innymi współpracy w grupie i zdrowego współzawodnictwa – p. Agnieszka Żydowicz – Chomicz

3. Drums Alive –  p. Agnieszka Żydowicz – Chomicz

3. Dogoterapia – p. Marta Rudzińska

4. TUS – Trening Umiejętności Społecznych – p. Katarzyna Reda-Ostrowska

5. Geocaching – p. Aneta Skarus