Oficjalne rozpoczęcie projektu

Dnia 5 listopada 2018 projekt „The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion” został oficjalnie otwarty. Na uroczystość zaproszeni zostali rodzice, nauczyciele, uczniowie jak i przedstawiciele instytucji edukacyjnych z naszego miasta. Podczas spotkania przedstawione zostały cele i założenia projektu, działania już podjęte w ramach realizacji oraz działania zaplanowane na lata 2018-2020. Priorytetem projektu jest „Lepsza Szkoła”. Środkiem do realizacji celu będą zajęcia nieformalne i cyfrowe zorganizowane przez szkołę, szkolenia dla uczniów i nauczycieli, praca na wartościach. Podejmowane działania mają przyczynić się do zwiększenia motywacji naszych uczniów do efektywnego korzystania z edukacji szkolnej. Koordynatorem projektu jest nauczycielka języka angielskiego Katarzyna Drabarek.

https://animoto.com/play/2x2GmAt4d7fPWRrKWgvydw