Mobilność w Rumunii

W dniach 19-23 listopada 2018 grupa uczniów i nauczycieli przebywała na międzynarodowym spotkaniu w Apa w Rumunii

Tytuł spotkania:

The Non-Formal for Inclusion

Nieformalność dla włączenia