Mobilność w Polsce

W dniach 1-5 kwietnia uczniowie i nauczyciele z krajów partnerskich – Rumunii, Włoch i Turcji przybędą do naszej Szkoły na spotkanie międzynarodowe.

Tytuł naszego spotkania:

Digital Activities in an area of Integration and Inclusive Education

Cyfrowe aktywności w obszarze integracji i edukacji włączającej.

W trakcie spotkania zorganizowane zostaną warsztaty komputerowe, DrumAlive, dogoterapii & TUS oraz zajęcia harcerskie dla uczniów i nauczycieli, lekcje otwarte dla nauczycieli (job shadowing) oraz różne działania integracyjne.