Strona główna

Projekt w  ramach Erasmus+ Edukacja Szkolna: Partnerstwa strategiczne wspierające wymiany dobrych praktyk, mające służyć wzmocnieniu potencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianie metod, praktyk i idei. Projekty współpracy szkół (KA229) polegają na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty nie tylko dla osób bezpośrednio biorących udział w działaniach, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich. Powinny one także możliwie szeroko wpływać na otoczenie szkół. Projekty mają wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym.

Start: 15.09.2018

Czas trwania: 24 m-ce

Koniec: 14.09.2020

Koordynator – Rumunia- Scoala Gimnaziala „Vasile” Lucaciu Apa

Państwa partnerskie:

Polska- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 w Siedlcach

Turcja- Aksemseddin Bilim ve Sanat Merkezi

Włochy- 16 I.C. „S. Chindemi” Siracusa

Priorytety horyzontalne:  Włączenie społeczne

-ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej;

-zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji

Dofinansowanie z Unii Europejskiej 22912,00 EUR

Cele:

Wzrost motywacji i poprawa rezultatów szkolnych naszych uczniów.

Nieformalne gry i zabawy oraz efektywne korzystanie z nowoczesnej technologii w klasie.

Jednocześnie realizacja projektu eTwinning – synergia. Wartości europejskie. Szkolenia dla rodziców.